Identifikacioni podaci

Ukoliko su vam potrebni naši identifikacioni podaci, na ovoj stranici možete pronaći pun naziv kompanije, adresu, PIB, matični broj, tekuće račune, kontakt informacije i sve ostalo kako bismo brzo i lako rešili administrativne zahteve.

Poslovno ime:
Škola za vozače trgovina promet i usluge export import Šljivić doo Kula

Skraćeno poslovno ime:
DOO Šljivić Kula

Matični broj:
08763917

Adresa:
Veljka Vlahovića 27V, 25230 Kula

PIB:
100590346

Pretežna delatnost:
8553 – Delatnost škola za vozače

Tekući računi:
275-0010227279049-95
325-9500700003459-03

Telefon:
+381 63 547 788

Email:
sljivic@live.com