Upišite se već sada u Auto školu „Šljivić“ i steknite dozvolu za A, B ili C kategoriju!

Nastava za A kategoriju počinje 17. septembra. Za obuku je potrebna lična karta i navršene 23 godine. Teorijski ispit se polaže po završenoj teorijskoj obuci. Sa navršene 24 godine kandidat stiče pravo da izađe na praktični ispit, osim kandidata koji poseduju vozačku dozvolu A2 kategorije najmanje 2 godine.

Teorijska nastava za B kategoriju počinje 22. septembra. Za obuku je potrebna lična karta i navršenih 16 godina. Obuka se sastoji od 40 časova teorijske obuke i 40 časova praktične obuke, osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A, B1, F ili M kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Od 18. septembra krenite na teorijsku obuku za C kategoriju. Za obuku je potrebna lična karta, vozačka dozvola B kategorije i navršenih 20 godina. Obuka se sastoji od 7 časova teorijske obuke i 15 časova praktične obuke.